Bình Thuận cho phép lập quy hoạch chi tiết Dự án Vincom Phan Thiết

(BĐT) - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai vừa thống nhất chủ trương cho Công ty CP Vincom Retail được nghiên cứu khảo sát, lập quy hoạch chi tiết khu đất có diện tích khoảng 32,364 ha thuộc Dự án Khu công viên Hùng Vương (khu vực dự án 5) tại phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết để thực hiện Dự án Vincom Phan Thiết.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo yêu cầu của lãnh đạo UBND Tỉnh, Vincom Retail có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng để được hướng dẫn lập hồ sơ quy hoạch chi tiết, đảm bảo phù hợp quy hoạch xây dựng chung của Thành phố; lập hồ sơ đăng ký thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch chi tiết được UBND Tỉnh phê duyệt và chủ trương chung của UBND Tỉnh tại Thông báo số 262/TB-UBND ngày 28/6/2018.         

Chuyên đề