(BĐT) - Ngày 15/11/2021, Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) có văn bản về việc kiểm tra thông tin báo chí phản ánh liên quan đến công tác đấu thầu các dự án trên địa bàn Huyện.
Một số gói thầu trên địa bàn huyện Bình Sơn trong quá trình tổ chức đấu thầu, chủ đầu tư, tư vấn lập HSMT đặt ra nhiều tiêu chí bất cập, hạn chế sự tham gia của các nhà thầu. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Một số gói thầu trên địa bàn huyện Bình Sơn trong quá trình tổ chức đấu thầu, chủ đầu tư, tư vấn lập HSMT đặt ra nhiều tiêu chí bất cập, hạn chế sự tham gia của các nhà thầu. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo UBND Huyện, thời gian qua, một số gói thầu trên địa bàn Huyện trong quá trình tổ chức đấu thầu, chủ đầu tư, tư vấn lập hồ sơ mời thầu (HSMT) đặt ra nhiều tiêu chí bất cập, hạn chế sự tham gia của các nhà thầu. Cụ thể, các gói thầu mà Báo Đấu thầu phản ánh như: Gói thầu số 05 thuộc Dự án Nhà văn hóa xã Bình Thuận do Ban Quản lý chương trình mục tiêu quốc gia xã Bình Thuận làm bên mời thầu (số báo ra ngày 11/11/2021). Gói thầu số 3 thuộc Dự án Trường Tiểu học số 1 Bình Hải, khối phục vụ học tập hành chính, cổng ngõ, sân bê tông (cụm chính) do UBND xã Bình Hải làm chủ đầu tư (số báo ra ngày 16/10/2021).

Các gói thầu trên bị nhiều nhà thầu phản ánh có nhiều tiêu chí như hợp đồng tương tự, nhân sự chủ chốt, thiết bị… không phù hợp với quy mô, tính chất của gói thầu; gây khó khăn cho nhà thầu, làm giảm tính cạnh tranh.

UBND huyện Bình Sơn yêu cầu các chủ đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng cường trách nhiệm trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt HSMT, tuân thủ đúng quy định pháp luật đấu thầu; kịp thời thông tin, giải quyết kiến nghị theo quy định. Riêng 2 gói thầu nói trên, huyện Bình Sơn yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo Chủ tịch UBND Huyện trước ngày 20/11/2021.