Biến động tỷ giá khiến nợ công của Việt Nam giảm khoảng 2%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trả lời câu hỏi của Báo Đấu thầu về tác động của diễn biến tỷ giá USD/VND tới nợ công của Việt Nam, đại diện Bộ Tài chính cho biết, tình hình nợ công và nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ bị tác động không nhiều từ việc USD tăng giá. Diễn biến dư nợ và nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ vẫn nằm trong tính toán từ đầu năm và trong tầm kiểm soát.
Từ đầu năm đến nay, USD đã tăng giá khoảng 3,5% so với VND, ước làm tăng dư nợ Chính phủ bằng USD quy VND khoảng 16 nghìn tỷ đồng. Ảnh: Tiên Giang
Từ đầu năm đến nay, USD đã tăng giá khoảng 3,5% so với VND, ước làm tăng dư nợ Chính phủ bằng USD quy VND khoảng 16 nghìn tỷ đồng. Ảnh: Tiên Giang

Tính đến ngày 31/12/2021, dư nợ của Chính phủ ước khoảng 3.283 nghìn tỷ đồng. Trong đó, dư nợ bằng VND là 2.184 nghìn tỷ đồng, chiếm 66,5% tổng dư nợ; dư nợ bằng USD là 455 nghìn tỷ đồng, chiếm 13,9%; dư nợ bằng JPY là 346 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,58%; dư nợ bằng EUR là 178 nghìn tỷ đồng, chiếm 5,5%; dư nợ bằng đồng tiền khác là 119 nghìn tỷ đồng, chiếm 4%.

Căn cứ theo tỷ giá bán tại Sở Giao dịch của Ngân hàng Nhà nước, từ đầu năm đến nay, USD đã tăng giá khoảng 3,5% so với VND, ước làm tăng dư nợ Chính phủ bằng USD quy VND khoảng 16 nghìn tỷ đồng. Trong khi đó, đồng EUR đã giảm giá khoảng 12,3% so với VND, ước làm giảm dư nợ Chính phủ bằng EUR quy VND khoảng 22 nghìn tỷ đồng. Đồng JPY giảm giá khoảng 14% so với VND, ước làm giảm dư nợ Chính phủ bằng JPY khoảng 48 nghìn tỷ đồng.

Như vậy, tính riêng biến động tỷ giá của 3 đồng tiền chính (USD, JPY và EUR), dư nợ Chính phủ tính đến cuối năm 2022 ước giảm khoảng 54 nghìn tỷ đồng, tương ứng giảm khoảng 2% so với cuối năm 2021.

Ngoài ra, hiện các khoản vay trong nước của Chính phủ có xu hướng tăng nhanh và chiếm vai trò chủ đạo, nợ nước ngoài giảm dần, từ đó giúp giảm rủi ro về tỷ giá, bảo đảm an toàn nợ công và an ninh tài chính quốc gia.

Chuyên đề