BIDV đấu giá 4 quyền sử dụng đất tại Sóc Trăng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Sông Hậu thông báo bán đấu giá đối với 4 quyền sử dụng đất (QSDĐ) và tài sản gắn liền với đất tại tỉnh Sóc Trăng. Người có tài sản đấu giá là Ngân hàng BIDV.

4 QSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại tỉnh Sóc Trăng, gồm: Một là, QSDĐ theo GCN QSDĐ số BT501935 tọa lạc tại đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Sóc Trăng, diện tích 3.890,6 m2 và căn nhà cấp 4. Giá khởi điểm đấu giá là 36,646 tỷ đồng.

Hai là, QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở (QSHNƠ) và tài sản khác gắn liền với đất tại Khóm 4, Phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, diện tích 380 m2. Giá khởi điểm đấu giá là 1,294 tỷ đồng.

Ba là, QSDĐ, QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với đất tại ấp Âu Thọ A, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, diện tích 618,5 m2. Giá khởi điểm đấu giá là 1,961 tỷ đồng.

Bốn là, QSDĐ, QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với đất tại Khóm 6, Phường 9, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, diện tích 1.415,6 m2. Giá khởi điểm đấu giá là 3,836 tỷ đồng.

Tổng giá khởi điểm đấu giá là 43,738 tỷ đồng.

Cuộc đấu giá được tổ chức trực tiếp bằng lời nói, phương thức đấu giá lên. Thời gian tổ chức đấu giá vào ngày 26/8/2022 tại số 69 Đường Lê Hồng Phong, Khóm 6, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Chuyên đề