BIDV (Chi nhánh Bình Thạnh) ủy quyền đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở tại Quận 12, TP. HCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) -  Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo bán đấu giá do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Thạnh ủy quyền ngày 20/06/2024 như sau:

1. Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An. Địa chỉ: 03 Lý Văn Phức, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại: 02838204858

2. Tài sản đấu giá: QSDĐ, QSHNở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 667, TBĐ số 1 tại P.An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM; Diện tích: 514,1m2; Hình thức SD: SD riêng; Mục đích SD: Đất ở tại đô thị; Thời hạn SD: Lâu dài.

3. Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Thạnh. Địa chỉ: Số 11 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Bình Thạnh, TP.HCM

4. Giá khởi điểm: 15,500,000,000 đồng; Tiền đặt trước: 775,000,000 đồng

5. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá:08:00 27/05/2024 đến 17:00 17/06/2024

6. Thời gian nộp tiền đặt trước: 08:00 17/06/2024 đến 17:00 19/06/2024

7. Thời gian tổ chức ĐG: 08h30 ngày 20/06/2024 tại 03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM

8. Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Đ/c: Số 03 Lý Văn Phức, P. Tân Định, Quận 1, TP. HCM. Điều kiện: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu và không thuộc các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản và các quy định pháp luật khác có liên quan (nếu có). Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu mua hồ sơ, nộp hồ sơ, đăng ký trực tiếp tại Cty ĐGHD Vạn Thành An và nộp khoản tiền đặt trước để tham gia đấu giá. Trường hợp không tự mình mua/nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác đến mua/nộp hồ sơ và/hoặc tham gia đấu giá theo đúng thời hạn, địa điểm quy định tại thông báo này.

Chuyên đề