BIDV bán đấu giá khoản nợ nghìn tỷ của Công ty CP Găng tay Nam Việt

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngân hàng BIDV vừa thông báo bán đấu giá khoản nợ của Công ty CP Găng tay Nam Việt với giá khởi điểm 1.024 tỷ đồng. Mức giá đưa ra bằng với tổng dư nợ của khoản vay tính đến ngày 21/10/2021 là gần 40 triệu USD (quy đổi theo tỷ giá ngày 21/10/2021 là 23.147 VNĐ/USD) và hơn 99,18 tỷ đồng.

Trong đó, dư nợ gốc là hơn 31,2 triệu USD và 78,2 tỷ đồng, quy đổi theo tỷ giá ngày 21/10/2021 là hơn 801 tỷ đồng. Còn lại là dư nợ lãi, phí phạt chậm trả.

Tài sản đảm bảo khoản nợ gồm quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để xây dựng Dự án Nhà máy Găng tay tại xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai thuộc sở hữu của Công ty và của các cá nhân cổ đông, người thân trong Công ty. Tổng diện tích là 118.419 m2.

Ngoài ra còn có nhiều quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại TP.HCM; hệ thống thiết bị dây chuyền thiết bị nhà máy sản xuất găng tay y tế; một phần hệ thống thiết bị dây chuyền nhà máy sản xuất găng tay y tế (4 máy sấy găng, 45.000 former, một phần linh kiện dây chuyền đơn); hơn 4,89 triệu cổ phiếu Công ty CP Găng tay Nam Việt chưa niêm yết của cổ đông sáng lập;...

Chuyên đề