(BĐT) - Ngày 18/6 tới, Công ty CP Phân bón Bình Điền (mã chứng khoán: BFC) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt cuối năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%. Ngày thanh toán dự kiến là 30/6/2021.

Với 57,17 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ trả tổng cộng 85,75 tỷ đồng cho cổ đông.

Quý I/2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.766,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 68, tỷ đồng, lần lượt tăng 98,9% và 1.415,6% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2021, doanh nghiệp dự kiến kế hoạch tổng doanh thu là 5.690 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 166 tỷ đồng, lần lượt tăng 3% và giảm 17,1% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, với lợi nhuận trước thuế đạt 85 tỷ đồng, doanh nghiệp hoàn thành 51,2% kế hoạch lợi nhuận.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 1,2% so với đầu năm lên 3.092,9 tỷ đồng.