#Phân bón Bình Điền
BFC trả cổ tức đợt 2/2022, tỷ lệ 14%

BFC trả cổ tức đợt 2/2022, tỷ lệ 14%

(BĐT) - Ngày 16/6 tới, Công ty CP Phân bón Bình Điền (mã chứng khoán: BFC) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền mặt, tỷ lệ 14%. Thời gian thanh toán bắt đầu từ ngày 30/6.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Phân bón Bình Điền dự kiến lãi 220 tỷ đồng năm 2023, giảm 6%

(BĐT) - Công ty CP Phân bón Bình Điền đặt kế hoạch kinh doanh năm 2023 với sản lượng sản xuất và tiêu thụ cùng ở mức 585.570 tấn, tăng 12% so với năm 2022. Tổng doanh thu dự kiến giảm 4%, về mức 7.476 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự kiến ở mức 220 tỷ đồng, giảm 6% so với thực hiện năm 2022.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Phân bón Bình Điền lãi trước thuế 182 tỷ đồng sau 6 tháng

(BĐT) - Công ty CP Phân bón Bình Điền vừa công bố kết quả sản xuất kinh doanh quý II/2022. Theo đó, Công ty ghi nhận sản lượng tiêu thụ đạt 108.462 tấn, tổng doanh thu đạt 1.833 tỷ đồng và 75 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 25,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Lãi ròng quý II/2021 Phân bón Bình Điền tăng 9%

(BĐT) - Công ty CP Phân bón Bình Điền vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2021 với doanh thu thuần bán hàng đạt 2.335 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2020; lợi nhuận sau thuế tăng 9%, đạt gần 81 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận 4.102 tỷ đồng doanh thu và 149,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng tương ứng 61% và 88% so với cùng kỳ năm ngoái.
BFC trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15%

BFC trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15%

(BĐT) - Ngày 18/6 tới, Công ty CP Phân bón Bình Điền (mã chứng khoán: BFC) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt cuối năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%. Ngày thanh toán dự kiến là 30/6/2021.
BFC đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2021 giảm 17,1%

BFC đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2021 giảm 17,1%

(BĐT) - Công ty CP Phân bón Bình Điền (mã chứng khoán: BFC) công bố kế hoạch kinh doanh năm 2021 với tổng doanh thu là 5.690 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 166 tỷ đồng, lần lượt tăng 3% và giảm 17,1% so với thực hiện trong năm 2020.
Năm 2020, Phân bón Bình Điền báo lãi tăng 68%

Năm 2020, Phân bón Bình Điền báo lãi tăng 68%

(BĐT) - Công ty CP Phân bón Bình Điền (mã chứng khoán: BFC) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2020 với doanh thu 1.507 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 46,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 5,8% và tăng 5,5% so với cùng kỳ 2019.
BFC tạm ứng cổ tức năm 2020 tỷ lệ 5%

BFC tạm ứng cổ tức năm 2020 tỷ lệ 5%

(BĐT) - Công ty CP Phân bón Bình Điền (mã chứng khoán: BFC) thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 5%. Ngày đăng ký cuối cùng là 20/11 và ngày thanh toán là 10/12.
Phân bón Bình Điền báo lãi quý III tăng 7%

Phân bón Bình Điền báo lãi quý III tăng 7%

(BĐT) - Theo Báo cáo tài chính quý III/2020, Công ty CP Phân bón Bình Điền (mã chứng khoán: BFC) ghi nhận doanh thu đạt 1.401 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 41,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 9,3% và tăng 7% so với quý III/2019.
Phân bón Bình Điền tạm ứng cổ tức đợt 2/2019 tỷ lệ 7%

Phân bón Bình Điền tạm ứng cổ tức đợt 2/2019 tỷ lệ 7%

(BĐT) - Ngày 26/6 tới, Công ty CP Phân bón Bình Điền sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 7%, tương ứng 1 cổ phiếu sẽ được nhận 700 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 8/7/2020.