BFC tạm ứng cổ tức năm 2020 tỷ lệ 5%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Phân bón Bình Điền (mã chứng khoán: BFC) thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 5%. Ngày đăng ký cuối cùng là 20/11 và ngày thanh toán là 10/12.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu 3.944,3 tỷ đồng, giảm 13,6%; lợi nhuận sau thuế 120,5 tỷ đồng, tăng 117,1% so với 9 tháng đầu năm 2019.

Năm 2020, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu là 6.022,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 153,23 tỷ đồng và cổ tức dự kiến 10%. Như vậy, sau 9 tháng, Công ty đã hoàn thành 97,2% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính tới 30/9/2020, tổng tài sản giảm 1,4% về còn 3.289,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 1.160,8 tỷ đồng, chiếm 35,3%; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 948,4 tỷ đồng, chiếm 28,8%; tài sản cố định đạt 770,2 tỷ đồng, chiếm 23,4% tổng tài sản.

Chuyên đề