Năm 2020, Phân bón Bình Điền báo lãi tăng 68%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Phân bón Bình Điền (mã chứng khoán: BFC) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2020 với doanh thu 1.507 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 46,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 5,8% và tăng 5,5% so với cùng kỳ 2019.

Lũy kế cả năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu 5.522 tỷ đồng, giảm 11% so với năm 2020. Tuy nhiên, nhờ biên lợi gộp được cải thiện từ 12% lên 14%, đồng thời tiết giảm được chi phí tài chính và chi phí lãi vay nên lợi nhuận trước thuế ghi nhận tăng 47% so với cùng kỳ, đạt hơn 201 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng 68%, đạt gần 167 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2020, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu là 6.022,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 153,23 tỷ đồng. Như vậy, Công ty đã hoàn thành 92% chỉ tiêu doanh thu, song vượt 31% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của Công ty giảm 8% về còn 3.062,6 tỷ đồng.

Chuyên đề