Phân bón Bình Điền báo lãi quý III tăng 7%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo Báo cáo tài chính quý III/2020, Công ty CP Phân bón Bình Điền (mã chứng khoán: BFC) ghi nhận doanh thu đạt 1.401 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 41,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 9,3% và tăng 7% so với quý III/2019.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty đạt 3.944,3 tỷ đồng doanh thu và 120,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 13,6% và tăng 117,1% so với 9 tháng đầu năm 2019.

Được biết, trong năm 2020, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu là 6.022,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 153,23 tỷ đồng và cổ tức dự kiến 10%. Như vậy, sau 3 quý đầu năm, Công ty đã hoàn thành 97,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính dương 277 tỷ đồng, tăng 27,2% so với cùng kỳ 2019.

Chuyên đề