Quý I/2021, Phân bón Bình Điền ước đạt 60,5 tỷ đồng lợi nhuận

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Phân bón Bình Điền (mã chứng khoán: BFC) ước tính kết quả kinh doanh quý I/2021 với sản lượng tiêu thụ đạt 178.057 tấn, tổng doanh thu đạt 1.665,7 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 60,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp dự kiến ngày 31/3 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2021, dự kiến tổ chức trong tháng 4/2021.

Trong năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 5.522 tỷ đồng, giảm 11%; lợi nhuận sau thuế đạt gần 167 tỷ đồng, tăng 68% so với năm 2019.

Được biết, trong năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu là 6.022,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 153,23 tỷ đồng. Như vậy, Công ty đã hoàn thành 92% chỉ tiêu doanh thu, song vượt 31% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản giảm 8% về còn 3.062,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt hơn 1.180 tỷ đồng, chiếm 38% tổng tài sản; tiền và các khoản tương đương tiền đạt hơn 419 tỷ đồng, chiếm 14%. Doanh nghiệp đang vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn gần 1.059 tỷ đồng.

Chuyên đề