Bệnh viện Quận Gò Vấp thông báo mời chào giá

0:00 / 0:00
0:00
Kính gửi: Quý công ty/đơn vị/doanh nghiệp.

Bệnh viện quận Gò Vấp đang triển khai lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu tư vấn, phi tư vấn, hàng hóa cho công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện.

Vì vậy, Bệnh viện trân trọng kính mời Quý đơn vị/công ty/doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đến các gói thầu, tham gia chào giá chi tiết các gói thầu sau:

STT

Tên gói thầu

Đường link xem nội dung

Chi tiết gói thầu

1

Cung cấp dịch vụ du lịch nghĩ dưỡng cho CBVC bệnh viện quận Gò Vấp - năm 2023

http://benhviengovap.vn/thong-bao-m-i-th-u/3507-thu-m-i-chao-gia-d-ch-v-du-l-ch-ngh-du-ng-cho-cbcnv-b-nh-vi-n-nam-2023.html hoặc tải tại đây

Thư mời chào giá 04/TM-BVGV, ngày 01/6/2023

2

Cung cấp đồng phục nhân viên Bệnh viện quận Gò Vấp năm 2023

http://benhviengovap.vn/thong-bao-m-i-th-u/3508-thu-m-i-chao-gia-cung-c-p-d-ng-ph-c-nhan-vien-b-nh-vi-n-nam-2023.html hoặc tải tại đây

Thư mời chào giá 05/TM-BVGV, ngày 01/6/2023

3

Bảo trì hệ thống RO Khoa Thận nhân tạo

http://benhviengovap.vn/thong-bao-m-i-th-u/3504-thu-m-i-chao-gia-b-o-tri-h-th-ng-r-o.html hoặc tải tại đây

Thư mời chào giá ngày 23/05/2023

4

Bảo trì máy chạy thận nhân tạo

http://benhviengovap.vn/thong-bao-m-i-th-u/3505-thu-m-i-chao-gia-b-o-tri-may-ch-y-th-n-nhan-t-o.html hoặc tải tại đây

Thư mời chào giá ngày 24/5/2023

Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng giá kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Thời hạn gửi báo giá: Chi tiết theo từng gói thầu.

Yêu cầu báo giá: Báo giá đã bao gồm thuế, phí giao hàng theo luật định.

Hồ sơ chào giá bao gồm: Xem yêu cầu chi tiết tại đường link từng gói thầu.

Hình thức gửi báo giá: Xem yêu cầu chi tiết tại đường link từng gói thầu.

Địa điểm nhận báo giá: Bộ phận Văn thư - Bệnh viện quận Gò Vấp. Đ/c: Số 641 Quang Trung, Phường 11, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.39964003 - 028.3894.2641.

Trân trọng thông báo.

Chuyên đề