Bệnh viện Đa khoa khu vực Ba Tri thông báo mời chào giá

0:00 / 0:00
0:00
Bệnh viện Đa khoa khu vực Ba Tri có nhu cầu mua sắm, lắp đặt lò đốt rác y tế và nhà bao che lò đốt rác để phục vụ hoạt động chuyên môn tại đơn vị. Kính mời các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện, khả năng cung cấp hàng hoá phù hợp vui lòng báo giá theo các thông tin sau:

Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng giá dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Thời hạn gửi báo giá: Trước 17 giờ 00 phút ngày 10 tháng 4 năm 2023.

Hình thức: Bản cứng (có đóng dấu) trực tiếp hoặc theo đường bưu điện.

Yêu cầu đối với hàng hoá:

1. Lò đốt rác y tế: Công suất 30 - 35kg/mẻ đốt. Công nghệ đốt 2 buồng. Có hệ thống lọc khí thải đáp ứng các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Nhà bao che: Đảm bảo diện tích phù hợp với mặt bằng hiện trạng của Bệnh viện: 24 m2 (6 m x 4 m).

Báo giá phải bao gồm thuế và các chi phí liên quan từ vận chuyển, giải phóng mặt bằng hiện hữu, thi công, lắp đặt, vận hành thử nghiệm, nghiệm thu.

Hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 6 tháng kể từ ngày phát hành.

Địa điểm nhận báo giá: Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Đa khoa khu vực Ba Tri. Đ/c: Số 29 Phan Ngọc Tòng, khu phố 6, thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. ĐT: 0275 3762990; Email: phonghcqtbatri@gmail.com.

Lưu ý: Các đơn vị có điều kiện có thể đến trực tiếp Bệnh viện Đa khoa khu vực Ba Tri để khảo sát thực tế.

Link chi tiết thông báo mời chào giá

Chuyên đề

Kết nối đầu tư