Bệnh viện Chợ Rẫy thông báo mời báo giá

0:00 / 0:00
0:00
Kính gửi: Các đơn vị/doanh nghiệp.

Bệnh viện Chợ Rẫy đang triển khai lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu hang hoá và dịch vụ, vì vậy Bệnh viện kính mời các đơn vị/công ty/doanh nghiệm quan tâm tham gia mời báo giá chi tiết các danh mục hang hoá, dịch vụ sau đây:

1. Mời chào giá dụng cụ, vật tư của hệ thống phẫu thuật nội soi bằng Robot Davinci Si

http://choray.vn/Portals/0/Content_Tin_T%E1%BB%A9c/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o/thongbao_dauthau/2023/Chaogia205.pdf?ver=2023-03-24-144115-587 hoặc Tải tại đây.

2. Mời chào giá vật tư cho máy siêu âm Siemens

http://choray.vn/Portals/0/Content_Tin_T%E1%BB%A9c/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o/thongbao_dauthau/2023/Chaogia206.pdf?ver=2023-03-24-143906-683 hoặc Tải tại đây.

3. Mời chào giá dịch vụ sửa chữa ống nội soi hãng Olympus

http://choray.vn/Portals/0/Content_Tin_T%E1%BB%A9c/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o/thongbao_dauthau/2023/Chaogia207.pdf?ver=2023-03-24-143619-977 hoặc Tải tại đây.

4. Mời báo giá dịch vụ xét nghiệm 3 gen LDL-R, ApoB và PCKS9 phục vụ nghiên cúu khoa học và công nghệ của Bệnh viện Chợ Rẫy:

http://choray.vn/Portals/0/Content_Tin_T%E1%BB%A9c/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o/thongbao_dauthau/2023/BGxetnghiem3gen.pdf?ver=2023-03-23-150319-933 hoặc Tải tại đây.

Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng giá kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Thời hạn gửi báo giá: Trước 16h00 ngày 07 tháng 4 năm 2023.

Yêu cầu báo giá:

- Báo giá đã bao gồm thuế, phí giao hàng tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

- Báo giá có hiệu lực: Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày phát hành đối các gói thầu số 1, 2, 3 và tối thiểu 03 tháng kể từ ngày phát hành đối với gói thầu số 4.

Hình thức gửi báo giá: Bản cứng (có đóng dấu) trực tiếp hoặc theo đường bưu điện.

Địa điểm nhận báo giá: Bệnh viện Chợ Rẫy. Đ/c: Số 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh (trong giờ hành chính). Điện thoại: 028.38.554137.

Chuyên đề