Becamex IJC dự kiến phát hành 80 triệu cổ phiếu thông qua đấu giá

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC) vừa công bố tài liệu đại hội cổ đông năm 2020.

Theo đó, năm 2020, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu 2.080 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 304 tỷ đồng, lần lượt tăng 28% và giảm 12% so với thực hiện năm 2019. Trong đó, doanh thu bất động sản tăng từ 883 tỷ đồng lên 1.418 tỷ đồng, tăng 60,6% so với thực hiện năm 2019.

Bên cạnh đó, Công ty còn trình kế hoạch chia cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 10% và dự kiến năm 2020 là 10% bằng tiền. Thời gian chi trả cổ tức năm 2019 vào quý IV/2020.

Ngoài ra, Công ty lên kế hoạch phát hành 80 triệu cổ phiếu với hình thức đấu giá trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM. Giá trị phát hành dự kiến 800 tỷ đồng. Thời gian dự kiến là trong năm 2020.

Chuyên đề