(BĐT) - Ngày 27/8 tới, Công ty CP Bê tông ly tâm An Giang sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền mặt đợt cuối năm 2019 với tỷ lệ 30%.

Với hơn 3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty dự chi số tiền hơn 9 tỷ đồng. Thời gian thanh toán chia làm 2 đợt, đợt 1 trả 15% vào ngày 24/9/2020 và đợt 2 trả 15% vào ngày 24/11/2020

Năm ngoái, Công ty ghi nhận doanh thu tăng 14% lên 285 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 19% đạt 15,3 tỷ đồng. Mức cổ tức phân phối cho năm 2019 là 40% bằng tiền, trong đó công ty đã thực hiện tạm trả cổ tức đợt đầu với tỷ lệ 10% vào cuối tháng 3.

Năm 2020, Công ty mục tiêu doanh thu 240 tỷ đồng, giảm 16%; lợi nhuận trước thuế 14 tỷ đồng, giảm 26% so với thức hiện 2019; tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 25%.