(BĐT) - Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (mã chứng khoán: BCM) thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 4% bằng tiền mặt. Ngày đăng ký cuối cùng là 26/11 và ngày thanh toán là 22/12.

Như vậy, với hơn 1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Công ty dự kiến sẽ chi ra tổng 414 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

9 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận gần 5.210 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 9,1%; lãi sau thuế 1.282 tỷ đồng, giảm 26,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Năm 2020, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu là 6.016 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 931 tỷ đồng, lần lượt giảm 40% và 65% so với thực hiện năm 2019.

Như vậy, sau 9 tháng, Công ty hoàn thành được 87% chỉ tiêu doanh thu và vượt 37,7% kế hoạch lợi nhuận cả năm.