Bảo hiểm xã hội tìm giải pháp hoàn thành chỉ tiêu năm 2020

(BĐT) - Năm 2020 được xem là năm bản lề để đạt mục tiêu đầu tiên về bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện trong Nghị quyết số 28-NQ/TW (đến năm 2021 có khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH). Do đó, để đạt được các mục tiêu đề ra, BHXH Việt Nam vừa ban hành Chương trình công tác nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.
Bảo hiểm xã hội tìm giải pháp hoàn thành chỉ tiêu năm 2020

Chủ động xác định các nhiệm vụ trọng tâm

Theo Chương trình, BHXH Việt Nam có 102 đầu việc thực hiện trong năm 2020. Về xây dựng pháp luật, BHXH Việt Nam sẽ tham gia xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành như: Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi, bổ sung và Luật Khám chữa bệnh (KCB) sửa đổi, bổ sung; Sửa đổi, bổ sung Luật BHXH, Luật Việc làm và các văn bản hướng dẫn. Ngoài ra, BHXH còn tham gia góp ý vào Dự thảo các đề án cải cách BHXH theo Nghị quyết số 125/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH.

Ngành sẽ tăng cường tổ chức hội nghị tư vấn, đối thoại về chính sách BHXH, BH TN.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, BHXH Việt Nam cho biết, cơ quan này sẽ tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc chấp hành rà soát, điều tra, khái quát phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH TN từ dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp. Tăng cường thanh tra đột xuất việc chấp hành, phát triển đối tượng và giảm nợ đối với các địa phương… Rà soát, chuẩn hóa phần mềm quản lý thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; kiểm tra giám sát việc lập, cập nhật biến động thành viên Hộ gia đình tham gia BHYT; cấp mã số BHXH, thu, cấp trùng thẻ BHYT.

Thực hiện chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán chi KCB, BHXH Việt Nam sẽ tổ chức chỉ đạo điều hành dự toán KCB BHYT năm 2020; xây dựng, điều chỉnh dự toán năm 2021; tổ chức 5 đợt công tác kiểm tra thực hiện dự toán năm 2020 tại các tỉnh, thành phố. Đồng thời, phối hợp tham gia xây dựng, sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thuốc, vật tư y tế; xây dựng quy trình phân tích, đánh giá quản lý, sử dụng thuốc, vật tư y tế…

Để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và hiện đại hóa công tác phục vụ người tham gia và hưởng BHXH, theo Chương trình đề ra, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện, phát triển các chức năng của Hệ thống thông tin giám định BHYT, xây dựng quy tắc giám định, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế; nghiên cứu xây dựng quyết định mẫu và quy trình cấp, quản lý, sử dụng thẻ BHYT điện tử. Hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý ngành BHXH trên nền tảng cách mạng công nghệ 4.0...

Không chỉ giới hạn ở phạm vi trong nước, BHXH Việt Nam đặt mục tiêu tăng cường kết nối đa phương, song phương trong khu vực và trên thế giới; gắn kết với năm Chủ tịch ASEAN 2020. Từ đó, thu hút nguồn lực hỗ trợ của quốc tế để phát triển Ngành…

Nhằm nâng cao hiệu quả xếp hạng cấu phần “nộp BHXH”, trong năm nay, BHXH sẽ tổ chức Hội nghị đối thoại về cải cách thủ tục hành chính và chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN và xây dựng kế hoạch thực hiện các giải pháp; xây dựng, điều chỉnh các phần mềm để đáp ứng việc điều chỉnh chế độ chính sách của Nhà nước; hoàn thiện hệ thống thu nộp, chi trả BHXH điện tử; triển khai ứng dụng dịch vụ thông tin trên nền tảng thiết bị di động. Đồng thời, thường xuyên khảo sát, đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với công tác chăm sóc khách hàng Ngành BHXH...

“Ra quân” đồng bộ và quyết liệt

Không chỉ ở cấp Trung ương, BHXH các địa phương cũng đã “ra quân” đồng bộ và quyết liệt với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Ngày 05/02/2020, BHXH tỉnh Yên Bái đã phát động phong trào thi đua với khẩu hiệu: “Công chức, viên chức BHXH tỉnh Yên Bái nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020”.

Cùng ngày, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh năm 2020

Ngày 6/2/2020, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020, BHXH tỉnh Bạc Liêu xác định toàn hệ thống BHXH Tỉnh sẽ tập trung tối đa nguồn lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020. Trong đó, đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng; tăng cường công tác tuyên truyền, đưa chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT đi vào cuộc sống; chú trọng nâng cao chất lượng công tác giám định BHYT, tăng cường kiểm soát chặt chẽ chi phí khám, chữa bệnh BHYT; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành và tác nghiệp... Toàn hệ thống BHXH Tỉnh sẽ phát động nhiều phong trào thi đua chuyên đề, khen thưởng kịp thời, tạo động lực cho công chức, viên chức, người lao động thực hiện thắng lợi nhiệm vụ.

Còn tại Quảng Bình, ngày 7/2/2020, BHXH Tỉnh cũng phối hợp với Bưu điện Tỉnh tổ chức Hội nghị phát triển người tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình năm 2020 trên địa bàn Tỉnh và ký kết chương trình phối hợp năm 2020. Nhiều giải pháp đã được đề xuất tại Hội nghị nhằm phát triển và duy trì bền vững người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn Tỉnh. Theo đó, trong năm 2020, hai bên cùng thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác truyền thông, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Trong đó, chú trọng đổi mới phương thức, nội dung truyền thông về BHXH, BHYT dựa trên nền tảng công nghệ; đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền trực tiếp; chú trọng phương pháp tìm kiếm và vận động đối tượng tiềm năng...

Chuyên đề

Kết nối đầu tư