Bảo đảm điện cho nền kinh tế

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Đảm bảo cung cấp điện cho nền kinh tế là yêu cầu cấp thiết, đặc biệt quan trọng trong giai đoạn nước ta thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao như ngành bán dẫn.
Ảnh: Trần Minh Lương
Ảnh: Trần Minh Lương

Các định hướng, giải pháp phát triển bền vững ngành năng lượng đã được đưa ra, nhiều chủ thể đang cùng vào cuộc, cải thiện các hoạt động sản xuất, phân phối và tiêu dùng điện theo hướng thông minh, hiệu quả, bền vững hơn, góp sức phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành các mục tiêu trung và dài hạn.

Chuyên đề