(BĐT) - Chính phủ kiến tạo là phương châm hành động của Chính phủ và kim chỉ nam xuyên suốt trong chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngay từ đầu nhiệm kỳ. 
Báo chí với Chính phủ kiến tạo

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019), Báo Đấu thầu xuất bản Chuyên đề “Báo chí với Chính phủ kiến tạo”. Chuyên đề tập trung phân tích mối quan hệ hữu cơ giữa Chính phủ, người đứng đầu Chính phủ với báo chí, sự đóng góp của báo chí vào việc xây dựng, vận hành Chính phủ kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả. Chuyên đề cũng chuyển tải thông điệp của nhà thầu mong muốn thông tin đấu thầu ngày càng công khai, minh bạch và hiệu quả hơn.