(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc báo cáo sử dụng các nguồn vốn cho dự án đầu tư trong giai đoạn 2016 - 2020.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các địa phương triển khai hiệu quả giải pháp, chính sách tăng cường giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng cuối năm. Ảnh: Lê Tiên

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các địa phương triển khai hiệu quả giải pháp, chính sách tăng cường giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng cuối năm. Ảnh: Lê Tiên

Căn cứ Luật Đầu tư công, Nghị định 40/2020/NĐ-CP về một số điều của Luật Đầu tư công, Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổng hợp báo cáo tình hình phân bổ nguồn dự phòng ngân sách nhà nước (NSNN) bố trí trong dự toán hằng năm, tăng thu NSNN, tiết kiệm chi, kết dư NSNN hằng năm bố trí cho dự án đầu tư công trong giai đoạn 2016 - 2020, bao gồm: bố trí cho dự án có trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2016 - 2020.

Bộ KH&ĐT cũng đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đánh giá tình hình triển khai và tiến độ thực hiện các dự án bổ sung từ các nguồn vốn nêu trên.

Về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020, Bộ KH&ĐT đề nghị các địa phương trong các tháng cuối năm chủ động hoàn thiện thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giao bổ sung kế hoạch 2016 - 2020 và kế hoạch 2020, đồng thời triển khai hiệu quả các giải pháp, chính sách tăng cường giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng cuối năm.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các địa phương chủ động rà soát kỹ khó khăn, vướng mắc của các dự án chưa giải ngân/tỷ lệ giải ngân thấp để Bộ KH&ĐT tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền ngay trong tháng 8/2020.