#kế hoạch đầu tư công
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Hết niên độ kế hoạch đầu tư công, tỷ lệ giải ngân của TP.HCM đạt 70%

(BĐT) - Theo báo cáo của Sở KH&ĐT TP.HCM, đến ngày 31/1/2023, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Thành phố đạt gần 70%. Một số đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp, có chủ đầu tư giải ngân 0 đồng. Như vậy, tính đến thời điểm hết niên độ kế hoạch đầu tư công năm 2022 (ngày 31/1/2023), mục tiêu của Thành phố giải ngân đạt 86% kế hoạch vốn được giao (32.222 tỷ đồng) đã không hoàn thành.
Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc, công trình sử dụng đầu tư công tại Quảng Ngãi

Quảng Ngãi lập kế hoạch đầu tư công năm 2023

(BĐT) - Tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các sở, ngành và địa phương lập kế hoạch đầu tư công năm 2023, nhằm xác định nhu cầu cần thiết của các dự án, nhận diện khó khăn, vướng mắc và khả năng huy động từ các nguồn đầu tư khác.
Việc lập kế hoạch đầu tư công năm 2023 phải triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, tránh đầu tư phân tán, dàn trải. Ảnh: Song Lê

Tổ chức xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023

(BĐT) - Căn cứ Luật Đầu tư công, thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa gửi các bộ, ngành, địa phương đề nghị tổ chức xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023.
Tỷ lệ giải ngân của các dự án giao thông tỉnh Kiên Giang sau 4 tháng đầu năm chỉ đạt vỏn vẹn 3,66% so với kế hoạch. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Các dự án giao thông Kiên Giang ì ạch giải ngân

(BĐT) - Mặc dù được ưu tiên bố trí lượng vốn đầu tư công lớn song tiến độ giải ngân của các dự án giao thông tỉnh Kiên Giang rất ì ạch. Tỷ lệ giải ngân sau 4 tháng đầu năm chỉ đạt vỏn vẹn 3,66% so với kế hoạch, làm dấy lên lo ngại vỡ kế hoạch đầu tư công của địa phương này.
Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương lập kế hoạch đầu tư công năm 2022 phải xác định dự án đầu tư trọng tâm, trọng điểm thực hiện trong năm 2022. Ảnh: Tường Lâm

Tổ chức xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022 ngay trong tháng 7

(BĐT) - Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 23/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022, ngày 26/7/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương, các đơn vị liên quan về việc tổ chức xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022.
Thủ tướng yêu cầu tính toán kỹ các chỉ tiêu về tài chính, ngân sách, đầu tư công để phục vụ cho xây dựng văn kiện và dự thảo kế hoạch đầu tư công 2021 – 2025. Ảnh: Lê Tiên

Trong khó khăn, giá trị đất nước được nâng lên

(BĐT) - Ngày 28/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, chủ trì Phiên họp toàn thể lần thứ 6 của Tiểu ban. Thủ tướng đánh giá, trong khó khăn, giá trị đất nước, giá trị dân tộc được nâng lên.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các địa phương triển khai hiệu
quả giải pháp, chính sách tăng cường giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng cuối năm.
Ảnh: Lê Tiên

Báo cáo sử dụng nguồn vốn cho dự án đầu tư giai đoạn 2016 - 2020

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc báo cáo sử dụng các nguồn vốn cho dự án đầu tư trong giai đoạn 2016 - 2020.
Bộ KH&ĐT đã kiến nghị thay thế việc giao kế hoạch đầu tư công hàng năm từ cấp trung ương bằng việc các địa phương thực hiện quy trình đăng ký kế hoạch. Ảnh: Dương  Thúy

Lập kế hoạch đầu tư công: Chấm dứt chuyện “3 lên 2 xuống”

(BĐT) - Ngay từ tháng 7/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí lập kế hoạch đầu tư công năm 2018 theo hướng đơn giản hóa, minh bạch, đúng quy định và chỉ làm một lần “1 lên, 1 xuống” (chỉ 1 lần công văn gửi xuống địa phương và 1 lần công văn địa phương gửi lên cấp trung ương); đồng thời, trao quyền chủ động tối đa cho các địa phương.