• Quảng Ngãi lập kế hoạch đầu tư công năm 2023

  27/07/2022 11:21

  (BĐT) - Tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các sở, ngành và địa phương lập kế hoạch đầu tư công năm 2023, nhằm xác định nhu cầu cần thiết của các dự án, nhận diện khó khăn, vướng mắc và khả năng huy động từ các nguồn đầu tư khác.
 • Tổ chức xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023

  26/07/2022 08:00

  (BĐT) - Căn cứ Luật Đầu tư công, thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa gửi các bộ, ngành, địa phương đề nghị tổ chức xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023.
 • Các dự án giao thông Kiên Giang ì ạch giải ngân

  16/05/2022 14:00

  (BĐT) - Mặc dù được ưu tiên bố trí lượng vốn đầu tư công lớn song tiến độ giải ngân của các dự án giao thông tỉnh Kiên Giang rất ì ạch. Tỷ lệ giải ngân sau 4 tháng đầu năm chỉ đạt vỏn vẹn 3,66% so với kế hoạch, làm dấy lên lo ngại vỡ kế hoạch đầu tư công của địa phương này.
 • Tổ chức xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022 ngay trong tháng 7

  27/07/2021 16:33

  (BĐT) - Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 23/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022, ngày 26/7/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương, các đơn vị liên quan về việc tổ chức xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022.
 • Trong khó khăn, giá trị đất nước được nâng lên

  01/09/2020 08:00

  (BĐT) - Ngày 28/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, chủ trì Phiên họp toàn thể lần thứ 6 của Tiểu ban. Thủ tướng đánh giá, trong khó khăn, giá trị đất nước, giá trị dân tộc được nâng lên.
 • Báo cáo sử dụng nguồn vốn cho dự án đầu tư giai đoạn 2016 - 2020

  31/07/2020 08:00

  (BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc báo cáo sử dụng các nguồn vốn cho dự án đầu tư trong giai đoạn 2016 - 2020.
 • Lập kế hoạch đầu tư công: Chấm dứt chuyện “3 lên 2 xuống”

  23/01/2018 10:00

  (BĐT) - Ngay từ tháng 7/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí lập kế hoạch đầu tư công năm 2018 theo hướng đơn giản hóa, minh bạch, đúng quy định và chỉ làm một lần “1 lên, 1 xuống” (chỉ 1 lần công văn gửi xuống địa phương và 1 lần công văn địa phương gửi lên cấp trung ương); đồng thời, trao quyền chủ động tối đa cho các địa phương.

chuyên đề

Kết nối đầu tư