Chuẩn bị tốt các điều kiện để sớm giao kế hoạch đầu tư công năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương về việc phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021.
Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương cần lựa chọn dự án bảo đảm thủ tục đầu tư xây dựng để khi dự án được giao kế hoạch đầu tư vốn có thể triển khai ngay. Ảnh: Lê Tiên
Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương cần lựa chọn dự án bảo đảm thủ tục đầu tư xây dựng để khi dự án được giao kế hoạch đầu tư vốn có thể triển khai ngay. Ảnh: Lê Tiên

Trong văn bản này, Bộ KH&ĐT lưu ý nguyên tắc chung, các tiêu chí cụ thể, thứ tự ưu tiên phân bổ vốn. Căn cứ nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự, tổng mức vốn thông báo, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương dự kiến phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2021.

Bộ KH&ĐT nhấn mạnh, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương cần chuẩn bị tốt các điều kiện để sớm giao kế hoạch đầu tư công năm 2021 theo đúng quy định, lựa chọn dự án bảo đảm thủ tục đầu tư xây dựng để khi dự án được giao kế hoạch đầu tư vốn có thể triển khai ngay, khắc phục tình trạng dự án giao vốn nhưng không triển khai được trong khi một số dự án có nhu cầu thì không được bố trí vốn.

Theo quy định của Luật Đầu tư công, trước ngày 30/11/2020, Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2021 theo tổng mức vốn đã được Quốc hội quyết định cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Trước ngày 31/12/2020, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phân bổ chi tiết mức vốn kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2021, danh mục, mức vốn bố trí của từng dự án cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc và UBND cấp dưới, gửi phương án phân bổ chi tiết cho Bộ KH&ĐT để tổng hợp báo cáo Chính phủ và theo dõi thực hiện.

Bộ KH&ĐT đề nghị các đơn vị gửi Bộ KH&ĐT và Bộ Tài chính phương án phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2021 trước ngày 25/10/2020.

Chuyên đề