UBTVQH điều chỉnh, bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 584/NQ-UBTVQH15 về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.
UBTVQH điều chỉnh, bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương năm 2022. Ảnh minh họa: Intrenet
UBTVQH điều chỉnh, bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương năm 2022. Ảnh minh họa: Intrenet

Theo đó, về bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương năm 2022 từ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Nghị quyết quyết định bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương trong nước hơn 19.570 tỷ đồng cho 10 bộ, cơ quan trung ương và 36 địa phương để thực hiện nhiệm vụ, dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Nghị quyết bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương trong nước hơn 18.584 tỷ đồng để thực hiện các nhiệm vụ: hỗ trợ lãi suất 2%/năm thông qua hệ thống ngân hàng thương mại, hỗ trợ lãi suất, cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để thực hiện chính sách cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, cấp vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch theo quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội.

Về điều chỉnh dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương năm 2022, Nghị quyết quyết định giảm dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương trong nước hơn 2.925 tỷ đồng của 9 bộ, cơ quan trung ương và 2 địa phương để bổ sung dự toán tương ứng cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.

Nghị quyết giảm dự toán chi đầu tư phát triển vốn nước ngoài hơn 424 tỷ đồng của 2 bộ và 3 địa phương để bổ sung dự toán 209,988 tỷ đồng cho 6 địa phương.

Số vốn điều chỉnh giảm còn lại là 214,414 tỷ đồng, giao Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định khi đáp ứng đủ điều kiện bổ sung dự toán theo quy định.

Về tổ chức thực hiện, Nghị quyết giao Chính phủ chỉ đạo thực hiện điều chỉnh, bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết số 29/2021/QH15 của Quốc hội.

Chuyên đề