Bộ Xây dựng phấn đấu giải ngân 81% kế hoạch đầu tư công năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo Bộ Xây dựng, thực hiện kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước đến ngày 15/12/2022 của Bộ đạt 897,53 tỷ đồng, bằng 74% kế hoạch (1.213,38 tỷ đồng). Giá trị giải ngân là 628,71 tỷ đồng, đạt 51,8% kế hoạch.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Bộ Xây dựng ước giải ngân đến ngày 31/12/2022 là 835,57 tỷ đồng, đạt 68,9% kế hoạch; phấn đấu giải ngân kế hoạch năm 2022 đạt 81% kế hoạch.

Nguyên nhân kết quả giải ngân còn chậm do những tháng đầu năm 2022, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao và chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19; nhiều dự án đang thi công xây dựng phần thô nên giá trị khối lượng thực hiện không cao dẫn đến số vốn giải ngân thấp; một số dự án khởi công mới năm 2022 kết quả giải ngân bị ảnh hưởng bởi quy định mức vốn tạm ứng không vượt quá 30% giá trị hợp đồng, theo Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ.

Chuyên đề