(BĐT) - Công ty Đấu Giá hợp Danh Tây Đô Đồng Tháp đang tiến hành bán đấu giá tài sản là giá trị thuê đất, chi phí đầu tư trên đất (công trình xây dựng, máy móc thiết bị đã qua sử dụng, chi phí đắp, đào và gia cố cừ tràm) và cây trồng trên đất của Công ty CP Thuỷ Sản 4, toạ lạc tại xã Tân Hoà, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá là 14,443 tỷ đồng.
Ảnh minh họa internet

Ảnh minh họa internet

Theo thông báo của tổ chức đấu giá tài sản, tài sản bán đấu giá gồm quyền thuê đất diện tích 92.600 m2, mục đích đất nuôi trồng thuỷ sản. Công trình xây dựng trên đất đã qua sử dụng gồm: văn phòng làm việc diện tích 31,8 m2 xây dựng năm 2020; nhà kho diện tích 38,4 m2; nhà kho thức ăn diện tích 579,5 m2; nhà ăn diện tích 66 m2; nhà kho vật tư, cơ khí diện tích 26,1 m2; nhà nghỉ diện tích 35 m2… Các tài sản (ngoài văn phòng làm việc) đều được xây dựng từ năm 2010.

Trên khu đất nuôi trồng thủy sản còn có một số máy móc, thiết bị đã qua sử dụng; cây trồng trên đất…

Thời gian khách hàng xem tài sản đấu giá từ ngày 30/6 - 23/7/2021. Thời gian dự kiến tổ chức bán đấu giá là ngày 26/7/2021. Hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

Đây là tài sản thi hành án. Hiện Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp là đơn vị có tài sản bán đấu giá.