Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp Thanh Hóa thông báo yêu cầu báo giá

0:00 / 0:00
0:00
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp Thanh Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Dự án Đầu tư xây dựng mới và mua sắm thiết bị cho 70 Trạm Y tế tuyến xã, tỉnh Thanh Hóa với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp Thanh Hóa. Địa chỉ: Trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, đường Lý Nam Đế, phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Hoàng Văn Tuấn.

- Điện thoại: 0915.101.525.

- Email: funnytuan@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại Phòng Kỹ thuật - Thẩm định, tầng 4 - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp Thanh Hóa. Địa chỉ: Trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, đường Lý Nam Đế, phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 07h00 ngày 16 tháng 8 năm 2023 đến trước 17h00 ngày 25 tháng 8 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế/linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).

(chi tiết theo bảng danh mục, tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị y tế tại phụ lục I đính kèm).

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

a. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Tại 70 Trạm Y tế xã, phường, thị trấn thuộc 27 huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Thanh Hóa.

b. Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Các thiết bị được cung cấp phải được vận chuyển, cung cấp lắp đặt và bảo quản tại công trình, đáp ứng yêu cầu vận chuyển, lắp đặt, bảo quản của nhà sản xuất.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý IV/2023.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Ghi rõ tỷ lệ tạm ứng, thanh toán hợp đồng và các điều kiện tạm ứng, thanh toán.

- Tỷ lệ tạm ứng: Tối đa 30% giá hợp đồng.

- Thanh toán hợp đồng, các điều khoản tạm ứng, thanh toán: sẽ được các bên thương thảo và thỏa thuận thống nhất trong hợp đồng trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành.

5. Các thông tin khác:

a) Yêu cầu chung:

- Thiết bị sản xuất năm 2022 trở về sau.

- Chất lượng mới 100%.

b) Yêu cầu khác:

- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng;

- Có cam kết thực hiện bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất;

- Có cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng;

- Có cam kết thiết bị thực hiện được các phương pháp thử đúng quy định của yêu cầu chuyên môn và hướng dẫn ứng dụng cho đơn vị thụ hưởng;

- Có cam kết cung cấp dịch vụ bảo trì sau bảo hành và cung cấp các phụ tùng thay thế trong thời gian ít nhất là 10 năm kể từ ngày bàn giao khi đơn vị sử dụng có nhu cầu đề nghị chào giá;

- Tất cả các hệ thống phần mềm xử lý, phân tích tín hiệu và các thư viện, cơ sở dữ liệu phải có bản quyền sử dụng vĩnh viễn (nếu có).

6. Hồ sơ bao gồm:

- Báo giá theo mẫu phụ lục 2 đính kèm thông báo này.

- Các hãng sản xuất, nhà cung cấp đính kèm tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan và hợp đồng cung cấp trang thiết bị chào giá (cho các đơn vị nhà nước) trong vòng 120 ngày (nếu có). Ngôn ngữ được sử dụng cho các tài liệu là tiếng Việt. Nếu sử dụng ngôn ngữ khác phải có bản dịch tiếng Việt kèm theo.

Rất mong nhận được sự quan tâm của các hãng sản xuất, nhà cung cấp.

Tải file đính kèm

Chuyên đề