Ban QLDA đầu tư xây dựng TP. Hạ Long thông báo nhu cầu mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học ngành giáo dục

0:00 / 0:00
0:00
Kính gửi: Các tổ chức/cá nhân cung cấp hàng hóa.

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP, ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC, ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về sử dụng nguồn vốn nhà nước để mua sắm nhắm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Thông tư số 144/2017/TT-BTC, ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP, ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 1907QĐ-UBND, ngày 04/7/2022 của UBND tỉnh về việc phân bổ, điều chỉnh dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2022;

Căn cứ văn bản số 5276/UBND, ngày 12/7/2022 của UBND thành phố Hạ Long về việc tổ chức mua sắm trang, thiết bị dạy học ngành giáo dục năm 2022;

Căn cứ văn bản số 6392/UBND, ngày 18/8/2022 của UBND thành phố Hạ Long về việc thống nhất chủ trương về danh mục, số lượng, chủng loại trang thiết bị dạy học trang cấp cho các đơn vị trường học năm học 2022 - 2023;

Trên cơ sở nhu cầu đề xuất của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hạ Long thông báo nhu cầu mua sắm thiết bị, đồ dùng đồ chơi thiết bị dạy học ngành giáo dục của các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Hạ Long. Danh mục trang thiết bị, số lượng, cấu hình và đặc tính kỹ thuật tối thiểu (chi tiết yêu cầu theo phụ lục 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 đính kèm).

Các tổ chức/cá nhân có khả năng, nhu cầu cung ứng đề nghị cung cấp các thông tin của hàng hóa nêu trên, cụ thể như sau:

(1) Tên hàng hóa, ký mã hiệu/nhãn mác sản phẩm, hãng sản xuất/hãng chủ sở hữu, nước sản xuất, cấu hình, thông số kỹ thuật (bao gồm cả quy cách đóng gói).

(2) Giá cụ thể của hàng hóa (chưa bao gồm thếu VAT).

(3) Thời gian bảo hành của hàng hóa.

(4) Hợp đồng cung cấp loại hàng hóa đơn vị chào trong vòng 12 tháng (nếu có).

(biểu chào có tối thiểu các nội dung tại Phụ lục 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 đính kèm).

Thời hạn nhận thông tin: Từ ngày đăng thông báo đến trước 16h30, ngày 07/12/2022.

Địa chỉ nhận thông tin: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hạ Long. Đ/c: Số 369 đường Trần Quốc Nghiễn, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Bộ phận thường trực: Bà Tô Thị Thanh Phượng - SĐT: 0388.702.694.

Hình thức nhận hồ sơ: 01 bộ hồ sơ bản cứng + 01 USB chứa bản mềm toàn bộ tài liệu cần cung cấp nêu trên và bản chào giá bằng file pdf, word hoặc excel.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hạ Long trân trọng thông báo.

Tải phụ lục đính kèm tại đây.

Chuyên đề