Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Vũng Tàu thông báo mời thi tuyển phương án kiến trúc (lần 2)

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công trình điểm nhấn tại Quảng trường Thùy Vân thuộc Dự án Chỉnh trang trục đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại các Quyết định số 107/QĐ-UBND, ngày 18/01/2024 về việc phê duyệt hình thức thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc; Quyết định số 191/QĐ-UBND, ngày 22/01/2024 về việc thành lập Hội đồng Thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình điểm nhấn tại Quảng trường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu. UBND thành phố Vũng Tàu đã tổ chức thi tuyển Phương án thiết kế lần 1 vào ngày 20/3/2024, tuy nhiên chưa lựa chọn được phương án nào đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu của dự án.

Nay, UBND thành phố Vũng Tàu thực hiện phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ thiết kế, kế hoạch và kinh phí thi tuyển, quy chế thi tuyển phương án kiến trúc tại Quyết định số 3419/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Vũng Tàu xin thông báo mời thi tuyển Phương án thiết kế kiến trúc lần 2 với công trình điểm nhấn tại Quảng trường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông tin sơ bộ về dự án:

- Tên cuộc thi: Thi tuyển Phương án kiến trúc công trình điểm nhấn tại Quảng trường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu.

- Thuộc dự án: Chỉnh trang trục đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu.

- Cơ quan quyết định thi tuyển: UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Cơ quan tổ chức thi tuyển: UBND thành phố Vũng Tàu.

- Đơn vị thực hiện tổ chức thi tuyển (đại diện chủ đầu tư): Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Vũng Tàu.

- Địa điểm xây dựng: Khu vực quảng trường chính là nút giao đường Thùy Vân - Lê Hồng Phong, Phường 8, thành phố Vũng Tàu.

- Nguồn kinh phí tổ chức cuộc thi: Vốn ngân sách tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Mục tiêu đầu tư: Xây dựng công trình điểm nhấn với ý tưởng sáng tạo độc đáo, mang tính thời đại và tính biểu tượng cao cho thương hiệu du lịch của thành phố Vũng Tàu. Với mong muốn đây không chỉ là công trình cảnh quan đô thị mà sẽ là một điểm nhấn kiến trúc, có ý nghĩa lớn về chính trị và văn hóa, góp phần hoàn thiện kiến trúc đô thị, tạo sự hấp dẫn và quảng bá hình ảnh địa phương đến với du khách trong nước và quốc tế. Nhằm hướng tới việc phát triển thành phố Vũng Tàu thành Trung tâm Du lịch chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế;

- Quy mô đầu tư: Khu đất dự kiến xây dựng công trình điểm nhấn nằm ở trung tâm khu vực Quảng trường có diện tích khoảng 2.000 m2 (hình tròn với bán kính khoảng R = 25 m), Quảng trường chính có diện tích khoảng 16.762,8 m2. Vị trí nằm ở nút giao giữa đường Thùy Vân và đường Lê Hồng Phong. Tổng diện tích khu vực Quảng trường. Ranh nghiên cứu công trình biểu tượng có bán kính khoảng R = 25 m (khoảng 2.000 m2), có thể nghiên cứu đồng bộ với khu vực quảng trường Thùy Vân, vị trí được xác định theo bản vẽ sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan.

2. Đơn vị tổ chức, hình thức và thời gian tham gia thi tuyển:

2.1. Đơn vị tổ chức cuộc thi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Vũng Tàu.

- Địa chỉ: Số 18 đường 3/2, Phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Điện thoại: 0254.3.510.039; Fax: 0254.351.0038.

- Người liên hệ trực tiếp để tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi và tiếp nhận phương án dự thi: Bà Dương Thị Sen - Số điện thoại: 0933.008.488.

2.2. Hình thức thi tuyển: Thi tuyển rộng rãi.

2.3. Thời gian tham gia thi tuyển:

- Thời gian đăng ký dự thi: Từ 08 giờ 00 phút ngày 03/5/2024 đến 08 giờ 00 phút ngày 03/6/2024.

- Gặp mặt các tổ chức, cá nhân đã đăng ký dự thi để phổ biến các nội dung liên quan, cung cấp tài liệu, hướng dẫn tham quan, khảo sát hiện trường tại vị trí xây dựng công trình: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu đăng ký với ban tổ chức.

- Thời gian nộp hồ sơ dự thi: Trước 16 giờ 00 phút ngày 04/6/2024.

3. Thủ tục đăng ký dự thi:

Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại mục 4 dưới đây, nếu có nguyện vọng xin liên hệ trực tiếp với đơn vị tổ chức theo thông tin trên để nhận hồ sơ hướng dẫn đăng ký dự thi và và các tài liệu có liên quan (miễn phí).

4. Quy định về điều kiện đối tượng tham gia dự thi:

Đối tượng tham gia dự thi: Các tổ chức, cá nhân, các đơn vị tư vấn thiết kế về kiến trúc, mỹ thuật có uy tín trong và ngoài nước có đủ năng lực chuyên môn và tự nguyện tham gia.

- Đối tượng được phép dự thi: Tất cả các tổ chức, cá nhân hành nghề tư vấn thiết kế kiến trúc, quy hoạch xây dựng, mỹ thuật trong và ngoài nước có đủ các điều kiện sau:

+ Có tính chuyên nghiệp cao trong thiết kế, có kinh nghiệm thực tiễn đối với các thể loại tương tự;

+ Người chủ trì của đồ án dự thi phải là kiến trúc sư có chứng chỉ hành nghề theo quy định;

+ Các đơn vị đăng ký dự thi không phải đóng lệ phí.

+ Ban Tổ chức không trả bất cứ chi phí nào cho sự tham gia của các đơn vị dự thi ngoại trừ giải thưởng (đã trừ thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam).

- Đối tượng không được phép dự thi:

a) Thành viên Hội đồng Thi tuyển;

b) Thành viên của Ban Tổ chức cuộc thi và Tổ Kỹ thuật;

c) Chuyên gia cố vấn của Ban Tổ chức cuộc thi;

d) Các cá nhân có liên quan đến nhiệm vụ tổ chức cuộc thi.

5. Các hồ sơ tài liệu đơn vị tổ chức phát hành miễn phí cho các đơn vị đăng ký tham gia dự thi gồm:

- 01 bộ quy chế thi tuyển (bao gồm cả các mẫu biểu đăng ký dự thi);

- 01 bộ hồ sơ nhiệm vụ thiết kế;

- 01 bộ các văn bản pháp lý chấp thuận đầu tư dự án, chấp thuận thi tuyển;

- 01 Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực xây dựng dự án.

6. Giải thưởng và hỗ trợ kinh phí:

- 01 giải nhất trị giá: 200.000.000 đồng.

- 01 giải nhì trị giá: 100.000.000 đồng.

- 01 giải ba trị giá: 50.000.000 đồng.

- Tối đa 03 giải tiếp theo sau giải ba (có số điểm được Hội đồng Thi tuyển đánh giá cao tiếp theo sau giải ba) trị giá mỗi giải tối đa 20.000.000 đồng (bằng chữ: Hai mươi triệu đồng).

7. Hội đồng Thi tuyển:

Hội đồng Thi tuyển bao gồm 15 thành viên do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt danh sách Hội đồng theo Quyết định số 191/QĐ-UBND, ngày 22/01/2024.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Vũng Tàu rất mong nhận được sự hợp tác của Quý cơ quan đơn vị cũng như các tổ chức, cá nhân để lựa chọn được phương án thiết kế kiến trúc tốt nhất cho công trình điểm nhấn tại Quảng trường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu.

(đính kèm phụ lục nội dung đăng báo).

THƯ MỜI

(Về việc: Tham gia thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình điểm nhấn tại Quảng trường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu)

Kính mời:

- Tổ chức tư vấn thiết kế;

- Cá nhân tham gia cuộc thi.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Vũng Tàu trân trọng kính mời các tổ chức tư vấn thiết kế, cá nhân tham gia thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình điểm nhấn tại Quảng trường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu với các thông tin như sau:

1. Yêu cầu: Đây là nhiệm vụ thiết kế mở nên không quy định về hình thức cũng như nội dung các thành phần chức năng của công trình. Người dự thi tự do đề xuất các giải pháp thiết kế (tham khảo thêm nhiệm vụ thiết kế).

2. Đối tượng tham dự: Các tổ chức tư vấn và cá nhân có đủ năng lực trong và ngoài nước.

3. Cơ cấu giải thưởng:

- 01 giải nhất trị giá: 200.000.000 đồng.

- 01 giải nhì trị giá: 100.000.000 đồng.

- 01 giải ba trị giá: 50.000.000 đồng.

- Tối đa 03 giải tiếp theo sau giải ba (có số điểm được Hội đồng thi tuyển đánh giá

cao tiếp theo sau giải ba) trị giá mỗi giải tối đa 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng).

4. Lịch trình và thời gian:

- Phát thư mời cuộc thi: Từ ngày 03/05/2024.

- Tham quan và tìm hiểu thông tin dự án: Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu liên hệ Ban tổ chức để đăng ký và hẹn lịch.

- Thực hiện phương án: Từ ngày 03/05/2024 đến ngày 03/06/2024.

- Tiếp nhận hồ sơ dự thi: Trước 16h00 ngày 04/06/2024.

- Hội đồng giám khảo chấm chọn phương án: Dự kiến ngày 10 và 11/06/2024.

- Công bố kết quả và trao giải: Dự kiến tháng 06/2024.

5. Phương thức nộp bài thi:

Ban tổ chức khuyến khích các tổ chức tư vấn thiết kế gửi hồ sơ đăng ký dự thi và sản phẩm thiết kế dự thi trực tiếp. Trường hợp gửi thông qua dịch vụ bưu điện, thời hạn nhận hồ sơ được tính theo dấu bưu điện thời điểm đến nơi tiếp nhận và phải thông báo trước đồng thời gửi trước toàn bộ file mềm cho Ban tổ chức qua địa chỉ email: Ban2vt@gmail.com và SĐT: 0933.008.488 - Bà Dương Thị Sen.

- Địa chỉ nhận hồ sơ: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Vũng Tàu. Cơ sở 2 tại số 04 đường Trần Nguyên Hãn, Phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

6. Quy cách bài thi: Theo quy định tại Quy chế thi tuyển (sẽ được gửi miễn phí qua Email, Zalo).

Tải thư mời tại đây.

Chuyên đề