(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Cà Mau thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất, công trình xây dựng gắn liền trên đất, máy móc thiết bị đã qua sử dụng và cây trồng trên đất, tọa lạc tại ấp Cây Trâm, xã Định Bình, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Tài sản bán đấu giá này là của Công ty TNHH Nhật Đức được Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cà Mau kê biên bán đấu giá để thi hành án dân sự.

Cụ thể, quyền sử dụng đất bị kê biên có tổng diện tích 4.541,0 m2, tọa lạc tại ấp Cây Trâm, xã Định Bình, thành phố Cà Mau. Loại đất cơ sở sản xuất kinh doanh, thời hạn sử dụng đến ngày 13/7/2059, được UBND tỉnh Cà Mau cấp ngày 23/9/2009 cho Công ty TNHH Nhật Đức. Theo đo đạc thực tế, tổng diện tích đất là 4.764,4 m2, lớn hơn 223,4 m2 so với giấy chứng nhận. Giá khởi điểm là 9,684 tỷ đồng.

Quyền sử dụng đất bị kê biên theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có tổng diện tích 5.274 m2 tọa lạc tại ấp cây Trâm, xã Định Bình, thành phố Cà Mau. Loại đất cơ sở sản xuất kinh doanh, thời hạn sử dụng đến ngảy 13/7/2059; được UBND tỉnh Cà Mau cấp cho Công ty TNHH Nhật Đức. Theo đo đạc thực tế, quyền sử dụng đất bị kê biên có tổng diện tích 5.233,3 m2, thấp hơn so với giấy chứng nhận là 40,7 m2. Giá khởi điểm là 11,955 tỷ đồng.

Ngoài ra, tài sản bán đấu giá còn có công trình xây dựng bên khu vực kho lạnh 2.000 tấn, Quốc lộ 1A, ấp Cây Trâm, giá khởi điểm 9,124 tỷ đồng; máy móc thiếu bị đã qua sử dụng, đường dây trung thế, giá khởi điểm 1,278 tỷ đồng; tài sản cá nhân của ông Huỳnh Trần Nhật Minh (khu vực kho lạnh 2000 tấn) có giá khởi điểm 31,9 triệu đồng.

Tổng giá khởi điểm bán đấu giá của lô tài sản này là 32,075 tỷ đồng. Khách hàng nộp tiền đặt trước 20% giá khởi điểm, thời gian nộp tiền từ ngày 5 - 9/8/2021.

Cuộc đấu giá được tổ chức vào ngày 12/8/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Cà Mau.

Được biết, tháng 8/2020, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Cà Mau đã từng bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất, công trình xây dựng gắn liền trên đất, máy móc thiết bị đã qua sử dụng, cây trồng trên đất tại ấp Cây Trâm, xã Định Bình, TP. Cà Mau với tổng mức giá khởi điểm là 61,945 tỷ đồng.

Trong đó gồm: 3 quyền sử dụng đất có tổng diện tích là 8.702 m2 cùng máy móc, thiết bị, lối đi, bồn hoa - giá khởi điểm là 28,694 tỷ đồng; quyền sử dụng đất, công trình xây dựng trên đất, nhà văn phòng, dây chuyền máy móc, máy phát điện, trạm biến áp, hệ thống xử lý nước giếng - giá khởi điểm là 33,251 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cuộc đấu giá này đã diễn ra không thành công.

0,000