(BĐT) - Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Long An đang phối hợp với Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân miền Nam tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại Lô B15 – B21, khu công nghiệp Phú An Thạnh, Đường tỉnh 830, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Đây là tài sản bảo đảm của Công ty TNHH MTV Thép Hữu Liên khi vay tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.

Tài sản bán đấu giá gồm quyền sử dụng đất có diện tích 110.106 m2, loại đất: đất khu công nghiệp, thời hạn sử dụng đến ngày 19/9/2057. Giá khởi điểm là 178,36 tỷ đồng. Tài sản gắn liền với đất là nhà xưởng (diện tích 10.368 m2); nhà ăn... Giá khởi điểm của tài sản trên đất là 34,203 tỷ đồng. Tổng giá khởi điểm của tài sản là 212,564 tỷ đồng.

Ngoài ra, bán đấu giá tài sản thế chấp theo hợp đồng thế chấp hàng hóa giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín với Công ty TNHH MTV Thép Hữu Liên gồm: thép cán nóng 969 cây, trọng lượng 11.832 kg; thép cán nóng 4 cuộn, trọng lượng 81.410 kg. Giá khởi điểm là 939 triệu đồng.

Phiên đấu giá được tổ chức theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên. Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến vào ngày 4/1/2021.