Bán đấu giá gần 800 nghìn m3 cát đen tại Hải Phòng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco vừa thông báo bán đấu giá vật liệu cát đen thu hồi từ Dự án Xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tổng khối lượng vật liệu bán đấu giá là 796.861 m3. Khối lượng vật liệu này đang được lưu giữ tại Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng. Người có tài sản bán đấu giá là Ban Quản lý dự án Hàng hải.

Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá là 79,686 tỷ đồng. Tiền đặt trước tham gia đấu giá là 8 tỷ đồng, thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 3/3/2021 - 5/3/2021. Dự kiến thời gian diễn ra cuộc đấu giá là ngày 8/3/2021.

Chuyên đề