Bán đấu giá Dự án Trung tâm thương mại Shophouse Mỹ Phú (Đồng Tháp)

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo bán đấu giá đối với 2 tài sản là quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án Trung tâm thương mại, nhà hàng khách sạn Shophouse Mỹ Phú, tọa lạc tại phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Bán đấu giá Dự án Trung tâm thương mại Shophouse Mỹ Phú (Đồng Tháp)

Theo đó, quyền sử dụng đất đối với diện tích đất đất ở xây dựng nhà ở Shophouse có diện tích là 2.613,60 m2. Quy mô xây dựng với chiều cao ≤ 4 tầng. Nhà đầu tư được giao đất sử dụng là 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất, trả tiền trúng đấu giá 1 lần. Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá là 42,823 tỷ đồng.

Cùng với đó, đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất đối với đất trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn, diện tích là 6.282,60 m2, thời hạn cho thuê đất 50 năm, trả tiền thuê đất 1 lần cho cả thời gian thuê. Quy mô xây dựng công trình có chiều cao ≥ 11 tầng (chưa kể tầng hầm). Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá là 48,424 tỷ đồng.

Đối tượng được tham gia đấu giá là tổ chức trong và ngoài nước có tư cách pháp nhân, có đăng ký kinh doanh hoặc chứng nhận đầu tư, có hoạt động đầu tư lĩnh vực thực hiện dự án thuộc đối tượng được nhà nước cho thuê đất, giao đất, có đủ năng lực và kinh nghiệm kinh doanh phù hợp với mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá được bán, nhận từ ngày 7 - 28/1/2022, hồ sơ của người tham gia đấu giá sẽ được xét duyệt đủ điều kiện vào ngày 9 - 11/2/2022. Tiền đặt trước tham gia đấu giá là 15% theo giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

Cuộc đấu giá tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, thời gian đấu giá vào ngày 17/2/2022.

Chuyên đề