(BĐT) - Ngày 6/2, Tổng Công ty 319 - Bộ Quốc phòng sẽ thực hiện bán đấu giá 513.500 cổ phần sở hữu tại Công ty CP Xây lắp 319 (tương đương 65% vốn điều lệ) với giá khởi điểm là 10.010 đồng/cổ phần.

Doanh thu năm 2016 của Xây lắp 319 đạt hơn 93 tỷ đồng, tăng 6,5% so với năm 2015. Lợi nhuận sau thuế âm 25 tỷ đồng, trong khi năm 2015 có lãi gần 0,9 tỷ đồng. Với kết quả kinh doanh kém tích cực, vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối năm 2016 của Công ty âm 16,4 tỷ đồng, nợ phải trả (100% là nợ ngắn hạn) là hơn 81 tỷ đồng, chiếm 126,5% tổng tài sản.