(BĐT) - 31 thửa đất thuộc khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc theo kế hoạch sẽ được bán đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp. Kết quả đấu giá được công bố vào ngày 23/7/2021.
Ảnh minh họa internet

Ảnh minh họa internet

Công ty Đấu giá hợp danh Bình Minh Vĩnh Phúc vừa thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 31 thửa đất thuộc Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Các thửa đất có diện tích từ 100 - 128,4 m2, giá khởi điểm bán đấu giá từ 6,5 - 7,8 triệu đồng/m2. 31 thửa đất có tổng diện tích 3.737,4 m2, tổng giá khởi điểm là 24,46 tỷ đồng.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp 1 vòng qua đường bưu điện theo phương thức trả giá lên. Thời gian xem tài sản bán đấu giá từ ngày 6 - 7/7/2021 tại Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Xuân Hòa, TP. Phúc Yên.

Người tham gia đấu giá vì lý do khách quan hoặc chủ quan có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước trước thời hạn quy định sau khi đăng ký tham gia đấu giá.

Người tham gia đấu giá chỉ được coi là đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá khi đã nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty. Số tiền đặt trước của người tham gia đấu giá được chuyển vào tài khoản của Công ty sau thời gian quy định thì đều được coi là không hợp lệ. Khách hàng sẽ nhận lại số tiền này cùng với người tham gia đấu giá không trúng đấu giá.

Buổi công bố giá dự kiến diễn ra ngày 23/7/2021 tại Hội trường UBND phường Xuân Hòa. Tổ chức đấu giá tài sản yêu cầu khách hàng có mặt trước 30 phút để làm thủ tục vào phòng đấu giá; yêu cầu khách hàng phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, khai báo y tế trước khi vào phòng hội trường đấu giá.