(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ để Công ty TNHH Mạnh Đức thực hiện bồi thường, hỗ trợ Dự án Xây dựng Khu nhà ở tại phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn.

Theo đó, tỉnh Bắc Ninh quyết định thu hồi 6.421,0 m2 đất (gồm: 5.846,8 m2 đất trồng lúa thuộc quỹ đất công ích do UBND phường Đồng Kỵ quản lý; 574,2 m2 đất giao thông). Tổng diện tích đất bồi thường, hỗ trợ là 5.846,8m2. Kinh phí hỗ trợ từ đất thu hồi trả cho UBND phường Đồng Kỵ là 286,493 triệu đồng.

Được biết, Công ty TNHH Mạnh Đức sẽ thực hiện bồi thường, hỗ trợ Dự án Xây dựng Khu nhà ở tại phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn để thanh toán cho Dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng đường Lý Thái Tổ (đoạn từ TL295B đến QL1A mới) trung tâm thị xã Từ Sơn và đầu tư xây dựng một số công trình trên địa bàn thị xã Từ Sơn theo hình thức Hợp đồng BT.

Dự án BT này được UBND tỉnh phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1232/QĐ- UBND ngày 7/9/2017 và số 1145/QĐ-UBND ngày 13/7/2018.