(BĐT) - Liên danh Công ty CP Đầu tư Nice Smile - Công ty CP Thủy sản khu vực 1 vừa được chỉ định thầu Dự án Đầu tư xây dựng khu vui chơi giải trí và dịch vụ tại thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Diện tích đất xây dựng theo quy hoạch để thực hiện dự án khoảng 3,62 ha. Tổng chi phí thực hiện Dự án là 90,588 tỷ đồng. Thời hạn thực hiện Dự án là 3 năm.

Mục tiêu của Dự án là đầu tư xây dựng khu vui chơi giải trí và dịch vụ, với các hạng mục công trình theo hồ sơ đề xuất đảm bảo tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định của pháp luật hiện hành.