Bắc Ninh: Giải ngân đầu tư công đạt 26,84% vốn đã giao

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh vừa có báo cáo gửi các cơ quan liên quan về tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh, tổng số vốn được giao cho Tỉnh trong năm 2022 là 8.423.833 triệu đồng. Trong đó, vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài thời hạn thanh toán theo quy định là 270.950 triệu đồng; vốn kế hoạch năm UBND Tỉnh giao đến các đơn vị là 8.152.883 triệu đồng.

Tổng kế hoạch vốn địa phương triển khai trên hệ thống tabmis (theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước Tỉnh) là 5.654.961 triệu đồng. Trong đó, vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài thời hạn thanh toán theo quy định là 270.950 triệu đồng; vốn kế hoạch năm là 5.384.011 triệu đồng.

Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh cho biết, lũy kế thanh toán vốn 7 tháng đầu năm 2022 đạt 2.260.935 tỷ đồng, bằng 26,84% so với kế hoạch vốn được giao và bằng 40% so với kế hoạch vốn địa phương triển khai trên hệ thống tambis.

Về tình hình thực hiện các dự án trên địa bàn, Sở Tài chính Bắc Ninh cho biết, các dự án khởi công mới đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, các thủ tục lựa chọn nhà thầu nên chậm khởi công công trình, chưa được tạm ứng và chưa có khối lượng để giải ngân.

Bên cạnh đó, giá nguyên vật liệu, giá nhân công thực tế tăng cao so với đơn giá và thông báo của cơ quan nhà nước nên một số các đơn vị thi công cầm chừng chờ hướng dẫn điều chỉnh chính sách bù giá nguyên, nhiên, vật liệu, ca máy, nhân công.

Ngoài ra, theo Sở Tài chính Bắc Ninh, công tác đền bù giải phóng mặt bằng của một số dự án vẫn gặp phải vướng mắc dẫn đến không có mặt bằng để thi công, chậm tiến độ triển khai thực hiện. Một số dự án có số dư ứng trước lớn từ năm trước chuyển sang chưa thực hiện hoàn ứng...

Để sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư công, Sở Tài chính Bắc Ninh đề nghị các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, thực hiện nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành. Đồng thời, đề xuất điều chuyển đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp hoặc không thể giải ngân được kế hoạch vốn sang các dự án khác có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư