(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất Dự án Khu nhà ở thôn Bùng và thôn Gia Phú, tại xã Bình Dương, huyện Gia Bình. Theo đó, tổng diện tích khu đất đấu giá là 16.897,l m2, gồm 149 lô đất ở. Dự kiến, thời gian thực hiện đấu giá là trong quý I - II/2019.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Nhà nước sẽ giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án Khu nhà ở thôn Bùng và thôn Gia Phú, xã Bình Dương, huyện Gia Bình. Khu đất hiện tại chưa được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải lập dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt; tổng mức đầu tư của dự án không thấp hơn mức đầu tư tối thiểu theo quy định; hoàn thành việc đầu tư xây dựng Khu nhà ở theo quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư được phê duyệt; quyết toán dự án hoàn thành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.