(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Dự án Khu đô thị mới phía Tây Dĩnh Trì, TP. Bắc Giang với tổng chi phí thực hiện dự kiến 227,967 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch, quý III/2021, sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư Dự án. Thời gian thực hiện Dự án là 7 năm, trong đó thời gian hoàn thành các thủ tục về đất đai và xây dựng công trình không quá 3 năm. Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất dự kiến của Dự án là 48,9 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án hơn 38 tỷ đồng.