Bắc Giang đấu giá lựa chọn nhà đầu tư Dự án Khu đô thị mới Trần Phú

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang và Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lục Ngạn đang phối hợp tổ chức đấu giá quyền sử dụng 5.075,79 m2 đất ở tại đô thị để thực hiện Dự án Khu đô thị mới Trần Phú, huyện Lục Ngạn (giai đoạn 1).

Theo đó, tài sản bán đấu giá có vị trí tại tổ dân phố Trần Phú, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán từ ngày 14/1 - 15/2/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang. Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá là 69,749 tỷ đồng.

Đối tượng tham gia đấu giá là tổ chức kinh tế, có chức năng kinh doanh bất động sản, có đủ tư cách pháp nhân theo quyết định của pháp luật và đáp ứng các nội dung theo quy định tại Quyết định số 1549/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang; có năng lực, kinh nghiệm, có cam kết thực hiện các thủ tục đất đai, đầu tư xây dựng theo đúng quy hoạch và hoàn thành xây dựng dự án theo đúng tiến độ đã được phê duyệt.

Cuộc đấu giá tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng để lựa chọn tổ chức trả giá cao nhất. Thời gian tổ chức đấu giá vào ngày 18/2/2022 tại phòng họp UBND huyện Lục Ngạn.

Chuyên đề