Bắc Giang đấu giá 85 lô đất đường Nguyễn Thế Nho

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Group và Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Việt Yên đang tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đối với 85 lô đất ở tại khu dân cư đường Nguyễn Thế Nho, Bắc Giang.

Theo thông báo đấu giá, 85 lô đất ở có vị trí tại khu dân cư đường Nguyễn Thế Nho, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Tổng diện tích các lô đất đấu giá là 8.722,4 m2; tổng giá khởi điểm các lô đất đấu giá là 105,329 tỷ đồng. Các lô đất được Nhà nước giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất.

Thông báo đấu giá nêu rõ, giá khởi điểm của các lô đất từ 972 - 2.637 triệu đồng/lô. Tiền đặt trước tham gia đấu giá là 190 triệu đồng/hồ sơ/lô đất.

Hồ sơ đấu giá được bán từ ngày thông báo niêm yết công khai đến ngày 16/3/2022. Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Group sẽ đưa khách hàng đi xem tài sản trong 2 ngày (15 - 16/3/2022).

Hồ sơ đấu giá được tiếp nhận từ ngày thông báo niêm yết công khai đến ngày 16/3/2022 tại Văn phòng đại diện Xương Giang của Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Group. Khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 16 - 18/3/2022.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, số vòng trả giá là 1 vòng; phương thức trả giá lên, trả giá cho từng lô đất.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư