Bắc Giang đấu giá 73 lô đất khu dân cư

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Diamond đang bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại hạ tầng Khu dân cư thôn An Phú, xã Xuân Phú và hạ tầng Khu dân cư thôn Tân Sơn, xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, tài sản bán đấu giá gồm 73 lô đất với tổng diện tích 7.122,9 m2. Các lô đất đấu giá có diện tích từ 90 - 181 m2/lô. Đơn giá khởi điểm là 11 - 18 triệu đồng/m2. Giá khởi điểm từ 990 - 8.425,7 triệu đồng/lô đất.

Các lô đất có mục đích sử dụng là đất ở nông thôn, thời gian sử dụng lâu dài. Hiện trạng các lô đất trong khu đất đấu giá đã được bồi thường giải phóng mặt bằng và cơ bản đầu tư xây dựng hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật theo mặt bằng quy hoạch.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán từ ngày 12 - 28/7/2022. Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên; dự kiến tổ chức ngày 31/7/2022.

Chuyên đề