Bắc Giang: Đấu giá 72 lô đất huyện Lạng Giang

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Nam cho biết, 72 lô đất ở thôn Chùa, xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang sẽ được bán đấu giá vào ngày 20/3/2023.

Theo đó, 72 lô đất có tổng diện tích 7.077,7 m2, tổng giá khởi điểm là 60,459 tỷ đồng. Giá khởi điểm của từng lô đất dao động từ 608 triệu đồng đến 2 tỷ đồng.

Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá bao gồm hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, không thuộc các trường hợp bị cấm tham gia đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng nêu trên được tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện như: nộp đầy đủ thành phần hồ sơ hợp lệ, đúng thời hạn đăng ký theo quy định tại thông báo và quy chế đấu giá; nộp đầy đủ tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá được bán từ ngày niêm yết tới ngày 17/3/2023. Cuộc đấu giá tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo Điều 42 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016. Số vòng trả giá là 1 vòng.

Thời gian tổ chức đấu giá vào ngày 20/3/2023 tại Hội trường UBND huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Chuyên đề