APEC 2017: Tăng trưởng kinh tế khu vực còn nhiều rủi ro, thách thức

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu và khu vực mặc dù có những dấu hiệu tích cực song đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như tổng cầu tăng chậm, vấn đề năng suất lao động, bảo vệ môi trường, bất bình đẳng ...
Thứ trưởng Tài chính và Phó thống đốc NHTW của 21 nền kinh tế thành viên APEC và đại diện cấp cao từ IMF, WB, ADB, OECD... tham dự Hội nghị
Thứ trưởng Tài chính và Phó thống đốc NHTW của 21 nền kinh tế thành viên APEC và đại diện cấp cao từ IMF, WB, ADB, OECD... tham dự Hội nghị

Trên đây là nhận định chung của đa số đại số đại biểu các nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và các tổ chức quốc tế (IMF, WB, ADB, OECD...) tham dự Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC diễn ra trong hai ngày 23 và 24/2 tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Theo chương trình nghị sự, các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung bàn thảo các chủ đề: Tình hình kinh tế tài chính vĩ mô quốc tế và khu vực; Triển khai Kế hoạch hành động Cebu; Đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng; Xói mòn cơ sở thuế và Chuyển dịch lợi nhuận và Tài chính và Bảo hiểm rủi ro thiên tai. Các Thứ trưởng và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC cùng các đối tác quốc tế cũng họp bàn về tài chính toàn diện và các vấn đề quan tâm khác.

Về tình hình kinh tế và tài chính toàn cầu và khu vực, tại hội nghị, các Thứ trưởng và Phó thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC và các tổ chức quốc tế đều có chung nhận định: Tăng trưởng kinh tế toàn cầu và khu vực mặc dù có những dấu hiệu tích cực song đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như tổng cầu tăng chậm, vấn đề năng suất lao động, bảo vệ môi trường, bất bình đẳng... ; Phản ứng chính sách của các nền kinh tế trong khu vực có nhiều xu hướng khác nhau...

Đối với ổn định kinh tế vĩ mô, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng, đồng chủ trì Hội nghị cùng Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà, cho rằng: Các nền kinh tế cần theo dõi sát diễn biến để phản ứng linh hoạt và nhanh nhạy, cần tăng cường hợp tác giữa các nước thành viên trong khu vực, đặc biệt trong bối cảnh đang có sự khác biệt giữa các nền kinh tế về cách thức ứng phó với rủi ro và thách thức

Liên quan chủ đề đầu tư dài hạn cơ sở hạ tầng, các Thứ trưởng và Phó thống đốc đã chia sẻ kinh nghiệm, tập trung vào cơ chế chia sẻ rủi ro trong các dự án đầu tư theo hình thức hợp tác công tư (PPP), tập trung vào vấn đề chia sẻ rủi ro giữa nhà nước và nhà đầu tư và các công cụ tài chính, cơ chế giảm thiểu và chia sẻ rủi ro, vai trò của khu vực tư nhân trong thực hiện các dự án PPP. Các Thứ trưởng Tài chính APEC nhất trí sẽ tiếp tục hợp tác và triển khai các hoạt động liên quan chủ đề này trong năm APEC 2017.

Về triển khai Kế hoạch hành động Cebu và chiến lược đổi mới Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC, các Thứ trưởng Tài chính và Phó thống đốc NHTW đã nghe báo cáo cập nhật tiến độ triển khai Kế hoạch hành động Cebu, phê duyệt danh mục các sáng kiến đã được các nền kinh tế thành viên và các tổ chức quốc tế đăng ký triển khai thực hiện và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, và định hướng triển khai các sáng kiến trong khuôn khổ Kế hoạch hành động Cebu.

Tại Hội nghị, các đại điểu cũng tiếp tục trao đổi hai chủ đề chính sách tài chính, bảo hiểm rủi ro thiên tai và xói mòn cơ sở thuế, dịch chuyển lợi nhận (BEPS) mà các hội thảo bên lề Hội nghị trước đó đã bàn tới trước khi trình lên Hội nghị. Trong đó, các nền kinh tế thành viên như Úc, Nhật và Indonesia cũng đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm của mình trong việc thực hiện gói BEPS trong APEC.

Tham dự ngày làm việc thứ ha của Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC sáng nay (24/2), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn - Chủ tịch Hội nghị quan chức cao cấp APEC 2017 phát biểu: Năm 2017 sẽ là một năm đầy thách thức đối với khu vực của chúng ta nói chung và Diễn đàn APEC nói riêng. Chúng ta đang phải đối mặt với một nền kinh tế tăng trưởng chậm, thương mại trì trệ và đầu tư ở mức thấp.

Trong những thời điểm khó khăn như hiện nay, tăng cường hợp tác APEC là cần thiết hơn bao giờ hết. Đây không phải là lúc chúng ta hủy bỏ các cam kết, rút lui hoặc chấp nhận chủ nghĩa bảo hộ. Đây là lúc APEC cần chứng tỏ sức sống, tính năng động, khả năng thích ứng và trách nhiệm. Hơn lúc nào hết, APEC cần gửi một thông điệp mạnh mẽ khẳng định quyết tâm tiếp tục mở cửa thị trường và tăng cường liên kết kinh tế.

Chủ tịch SOM APEC 2017 nhấn mạnh: Hội nghị các quan chức cao cấp APEC và Hội nghị các quan chức cao cấp về tài chính APEC là hai tiến trình tương hỗ và bổ trợ lẫn nhau. Tiến trình các Bộ trưởng Tài chính có vai trò quan trọng then chốt và thiết yếu đối với hợp tác APEC. Mục tiêu mà kế hoạch hành động Cebu đã đề ra về xây dựng một cộng đồng APEC gắn kết hơn, minh bạch, tự cường và kết nối hơn về tài chính, có ý nghĩa sống còn đối với thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững, bao trùm và cân bằng tại khu vực. SOM rất hoan nghênh các đề xuất và ý tưởng từ tiến trình tài chính.

Chuyên đề