An Giang: Đấu giá quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh tại TP Long Xuyên

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) -  Công ty Đấu giá hợp danh Đỉnh Tân đang thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại địa chỉ số 60/9A QL91, khóm Đông Thạnh B, phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang). Bên có tài sản là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tân Bình (Agribank Chi nhánh Tân Bình).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tài sản bán đấu giá là thửa đất số 55, tờ bản đồ số 17, có diện tích đất là 8.514 m2. Mục đích sử dụng là đất cơ sở sản xuất, kinh doanh; nguồn gốc sử dụng là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Thửa đất đấu giá có quyền sử dụng đất số phát hành AB 264415, số vào sổ cấp giấy chứng nhận T-00265iA do UBND tỉnh An Giang cấp ngày 10/06/2005, xác nhận chuyển nhượng ngày 9/1/2017 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP. Long Xuyên.

Tài sản được bán đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy” như người tham gia đấu giá đã được xem/giám định. Đơn vị tổ chức đấu giá và Agribank Chi nhánh Tân Bình không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng và các rủi ro tiềm ẩn của tài sản đấu giá. Mọi thắc mắc, hay có sự sai lệch về thông tin và hiện trạng tài sản, người tham gia đấu giá phải thông báo bằng văn bản cho Công ty Đấu giá hợp danh Đỉnh Tân ít nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá. Nếu không có khiếu nại thì người tham gia đấu giá được coi là đã chấp nhận toàn bộ với các thông tin, đặc điểm, tình trạng tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại trong cuộc đấu giá hoặc khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

Bằng nguồn thông tin không chính thức và chưa thể xác thực, bên có tài sản và đơn vị tổ chức đấu giá đánh giá khả năng có các rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến tài sản đấu giá như: các tranh chấp giữa chủ tài sản với các tổ chức, cá nhân trong việc hứa mua, hứa bán tài sản (trái pháp luật). Các khoản nợ như nợ thuế, nợ khác của chủ tài sản. Những rủi ro này, bên có tài sản và đơn vị tổ chức đấu giá không thể lường trước được. Với trách nhiệm của mình, bên có tài sản và đơn vị tổ chức đấu giá minh bạch thông tin và sẽ hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để khách hàng có nhu cầu mua đấu giá tài sản xem xét, quyết định. Người mua tài sản đấu giá có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xác nhận và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công tài sản; Agribank Chi nhánh Tân Bình và đơn vị tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn nói trên.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá được bán từ ngày 21/8 – 4/6/2023. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là 45 tỷ đồng. Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí theo quy định của pháp luật.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức đấu giá bằng lời nói trực tiếp. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá vào ngày 7/9/2023.

Chuyên đề