(BĐT) - Thời gian gần đây không ít bên mời thầu thực hiện thông báo mời thầu nhưng lại tìm cách “ẩn” địa chỉ phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT). Nếu thông báo mời thầu rộng rãi nhằm đảm bảo công khai, minh bạch trong đấu thầu thì việc ẩn địa chỉ phát hành hồ sơ lại là chiêu tung hỏa mù cho các nhà thầu.
Ẩn địa chỉ phát hành HSMT

Báo Đấu thầu đã từng phản ánh việc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) ẩn địa chỉ phát hành HSMT 23 gói thầu. Cụ thể, tất cả thông báo mời thầu đều ghi địa điểm phát hành HSMT là “Văn phòng Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Kỳ Anh, thị trấn Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh”. Trong khi trên thực tế, từ ngày 16/5/2015, thị trấn Kỳ Anh đã đổi tên thành “thị xã Kỳ Anh” và địa chỉ làm việc hiện tại của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Kỳ Anh là ở xã Kỳ Đồng, một xã không thuộc thị xã Kỳ Anh. Trên đây chỉ là một ví dụ điển hình và không khó để liệt kê các thông báo mời thầu thiếu thông tin liên hệ cần thiết, theo quy định. 

Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC yêu cầu, nội dung thông báo mời thầu cần điền cụ thể các thông tin về địa điểm phát hành HSMT gồm: tên cơ quan, đơn vị phát hành HSMT, địa chỉ, số điện thoại, fax, email. 

Tuy nhiên, trên thực tế, có những thông báo mời thầu chỉ ghi thông tin về địa điểm phát hành HSMT một cách rất sơ sài. Một số thông báo mời thầu không công bố số điện thoại liên hệ phát hành hồ sơ, không có số fax, email liên hệ mua HSMT. Thậm chí, đã có trường hợp bên mời thầu dù đã chuyển trụ sở làm việc sang một địa điểm khác, nhưng vẫn ghi địa điểm phát hành HSMT ở nơi làm việc cũ, hoặc ghi một địa chỉ phát hành HSMT rất mơ hồ, vốn đã không còn tồn tại trên thực tế.

Lý giải việc ghi sai địa chỉ, không công khai số điện thoại cũng như các thông tin cần thiết khác trong thông báo mời thầu, đa số bên mời thầu đều đổ lỗi cho đơn vị tư vấn. Theo các bên mời thầu này, do đã giao đơn vị tư vấn thực hiện đăng thông báo mời thầu, bên mời thầu không rà soát lại nên không biết việc thông báo mời thầu chưa đầy đủ thông tin.

Dù vô tình hay cố ý, việc ẩn địa chỉ phát hành HSMT của bên mời thầu cho thấy việc không tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật về đấu thầu. Hệ quả của hành vi thiếu minh bạch này là gây khó khăn trong quá trình phát hành hồ sơ, có thể dẫn tới giảm tính cạnh tranh của những cuộc thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh.