Agribank Tây Sài Gòn ủy quyền đấu giá quyền sử dụng đất ở quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại tại quận Gò Vấp, TP. HCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) -  Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo bán đấu giá lần 2 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tây Sài Gòn ủy quyền ngày 05/07/2024 như sau:

1. Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An. Địa chỉ: 03 Lý Văn Phức, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại: 02838204858

2. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ 791 Phạm Văn Bạch, phường 12, quận Gò Vấp, TP HCM; Diện tích: 121m2, HTSD: Sử dụng riêng, MĐSD: Đất ở tại đô thị, THSD: Lâu dài, Loại nhà : Nhà ở riêng lẻ, DTXD: 39,2m2, DT sàn: 39,2m2, Cấp (hạng): Cấp 4, Hình thức SH: Sở hữu riêng

3. Người có tài sản: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tây Sài Gòn. Địa chỉ: 131A Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành, quận 12, TP.Hồ Chí Minh.

4. Giá khởi điểm: 15,596,150,000 đồng; Tiền đặt trước: 1,559,000,000 đồng

5. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá:08:00 06/06/2024 đến 17:00 02/07/2024

6. Thời gian nộp tiền đặt trước: 08:00 02/07/2024 đến 17:00 04/07/2024

7. Thời gian tổ chức ĐG: 10h30 ngày 05/07/2024 tại 03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM.

8. Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Số 03 Lý Văn Phức, P. Tân Định, Quận 1, TP. HCM. Điều kiện: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu và không thuộc các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản và các quy định pháp luật khác có liên quan (nếu có). Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu mua hồ sơ, nộp hồ sơ, đăng ký trực tiếp tại Cty ĐGHD Vạn Thành An và nộp khoản tiền đặt trước để tham gia đấu giá. Trường hợp không tự mình mua/nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác đến mua/nộp hồ sơ và/hoặc tham gia đấu giá theo đúng thời hạn, địa điểm quy định tại thông báo này.

Chuyên đề