ADP tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021, tỷ lệ 10%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 14/6, Công ty CP Sơn Á Đông (mã chứng khoán: ADP) sẽ chốt danh sách tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021.

Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán vào ngày 2/7.

Như vậy, với hơn 15,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi hơn 15,3 tỷ đồng trả cổ tức đợt 1 cho cổ đông.

Bên cạnh đó, Công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành gần 7,7 triệu cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 50%.

Tại ĐHĐCĐ năm 2021, Công ty đã đặt ra kế hoạch sản xuất kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu đạt 595 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 70 tỷ đồng. Trả cổ tức với tỷ lệ tối thiểu 12%.

Kết thúc quý I, doanh thu của Sơn Á Đông đạt 128 tỷ đồng, giảm 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 21,5% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 16,8 tỷ đồng, tăng 145,8% và đạt 30% kế hoạch.

Chuyên đề